Warlords

2016/11/28
אירועים Warlords לפתח ביבשת כמעט נלכדו לחלוטין על ידי אורקים, גובלינים greenskins יצורים אחרים ועושי דברם. העיר האנושית האחרונה החזיקה את ההגנה נאבקה כמגיני הסיוע הגיעו חיילים קיסריים טריים. מנקודה זו, ויוביל את המתקפה על אדמת כבושת אויבים נתעבים רבים.
כל אזור מחולק במקומות ובזמן שהם לא ינוקו כדי לעבור לשלב הבא האפשרי. ניצחון יביא זהב, יותר חיילים ואת האפשרות לשפר את הקיימים. הקרב יכלול hexes של שטח שונה. זה צריך להיות מיד להחזיק predominating גבהים ולא להחליף בתורו על ידי אויבים מולם. בגלל זה אפשר יהיה להשיג יתרון משמעותי ולנצח אפילו נגד כוחות עדיפים.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: