ZombWar

2016/04/26
למרות סוף העולם היה צפוי ועולמי, אבל צבאי מקצועי ומומחים אחרים לא אבדו על המסורת הטפשה בשבוע הראשון, ובונים גינות הופכים נסוג בהדרגה לנוכח הדיכוי של המוני הזומבים. באותו זמן, כמו הצופים מנסים למצוא מקום בטוח עבור מספר עצום של ניצולי אזרחית, צוות שלנו יהיה להדוף המתקפות לרדוף יריבים להוטים לטעום chelovechenki הטרי. רק בנשק, לא נלך, אשר מאוד מנוהל במהירות מתוך תחמושת, אלא גם לתמוך מהאוויר, שביתות הליזר מן החלל, ועוד. במשך הזמן, את השינוי של המדע והרציונליזם מגיע הקסם והטירוף. קרב עם הזומבים ולהצטרף החייזרים שלה ילכו הרבה מעבר כוכב לכת.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: