Krosmaster Arena

2016/04/22
זירת Krosmaster היא פרויקט מיועד קרבות מרובים בין גיימרים מכל רחבי העולם. המשחק הוא גם מאוד כמו אספנים קנאים אוהד לאסוף סטים של תווים. דמויות-לוחמים יהיו כאן יותר ממאה, וכל אחד מהם יש מאפיינים ייחודיים כשרונות משלה. חלק רק רוצה תגרה, בעוד אחרים מעדיפים כדי להפציץ את האויב ממרחק, ואחרים, בכלל, לשמור על העמדות האחוריות, ורק לתמוך בעלות הברית. הבחירה הנכונה של דמויות החוליה, את השימוש הנכון של מיומנויות הקפדת האסטרטגיה התנהגותית יכולים לנצח נגד יריב מיומן מבלי לאבד מחצית פקודיו.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: