Timenauts

2016/03/24
הוא אמר את המשפט הזה בא משומקום רובוט smyshlёny לאחר המעבר בקצרה הסביר לנו את מהות הבעיה. מישהו השתלט בשימושו של המכונה מאפשר לך לנווט את רצף החלל-הזמן, והחליט לשנות את מהלך ההיסטוריה בשיטות קיצוניות בכמה תקופות. וזה מעלה מגוון של שכירי חרב ויצורים מעולמות ומימדים אחרים. המשימה של הגיבור מאזין לעצות של עוזר פתאומי לגייס צבא מסוגל לעמוד בפיתויי התקפות כאלה. למרות מועמדים המגינים, בלשון המעטה, לעתים קרובות מבט מוזר, הם בכל זאת מוכן לשים את כל מאמציהם כדי להציל את הסטטוס קוו. רק העומס יחד צוות חזק מסוגל להביס את הרשעים ולהציל את המולדת.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: