בית Castaway: האי האבוד

2016/06/27
זה נשאר בגדר תעלומה באילו דרכים הגיבורות הייתה על האי הטרופי הזה. הרצונות שלו, או סתם היה נשלח לכאן על ידי צדדים שלישיים, אך העובדה נותרת בעינה - הוא מייד תקועה. ועכשיו הוא חייב ללכת עד הסוף כדי להתיישב כאן להפוך את המקום הזה למעין בית מלא. התכנסות, ציד ודיג יעזרו בתחילה להצטייד את המצרכים הדרושים ולא למות מרעב. אחרי זה, אתה יכול להתחיל משאבי קציר ולבנות בהדרגה כפי מתקנים מסחריים נוספים, ואת הסדר של בית דירות קטן. חיפוש של רישומים ישנים שידות פירט יספק פריטים וכלים ייחודיים. התמדה ועבודה בקרוב להפוך חלקת אדמה זו לתוך גן עדן עלי אדמות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: