Bravium

2016/10/15
הגיבור Bravium (וזה יכול להיות magichka לוחם גבוה והיפה) לבד על הסירה מגיעה אל החופים הרחוקים של שוכב הרבה מעבר לאוקיינוסים של מולדתו. שלה כאן הוביל לא סקרנות או רצון לנסוע, ואת הנקמה מזהיר כפרו נהרס. היא וכל תושביה נשרפו בשריפה לאחר טיסה בר דרקון רעב ורע, אשר לאחר מכן ליפול דווקא בכיוון זה. ולבסוף, אופייה עשה אותו בארץ המסתורית הזאת. כמעט מייד, מתברר שהכל רוחש מפלצות, ואת היעד הנכסף הוא המנהיג של כנופיה זו.
סיפור ארוך, גרפיקה יפה, מכניקת משחק פשוט אך ממכר, טונות של השלל, יכולות הרסניות, ועוד לצמיתות לרתק לכל חובבי פרויקטים באיכות גבוהה.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: