Ballbarian

2016/08/09
גיבור ראשי Ballbarian של המשחק על רקע הבחור השחור שיער korotkostrizhennyh שלו נראה כבשה שחורה בגלל השיער הבלונדיני הארוך והעבה שלו. אבל מי יצחקו עליו על זה מהר מאוד הבינו כי הם עומדים בפני חיית פרא אמיתי, נכון לקיצוץ לחתיכות כל שליהק אותו מבט מלוכסן.
יוצא למסע ארוך טווח האופי שלנו פעם הגיע האדמות שנתפס מתים חסרי נשמה בראשות בעלי אוב. אוצרות מעללים מחכים על כל צעד ושעל, כי אף אחד שפוי לא יעז להילחם המוני מתי הרים. אבל לא הברברי שלנו, נהנה הטכניקה המדהימה של קרב, הוא מייד מתחיל הקידום היבש שלה. מפלצות ענקיות ומכשפי עצמה בקרוב תהיינה טעם זעמו.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: