DemonSouls

2016/07/02
הכל היה נהדר עד כמה אנשים רעים לא להפר את האיזון Guardian האנדרטה של ​​כוח בעולם הזה. מאז, הכול נכנס ההלבשה - מכל הסדקים טפסו מפלצות, שודד בכבישי רוקנו בשקט יושב על המחילות הכהות אישים בקשו לערער את המצב קשה ממילא. בשלב זה, זר מוזר הלחימה מקבל לכפר שכוח אל, שם מגלה בשמחה שמישהו חיפש במשך זמן כה רב. דייג רגיל לכד את תשומת לבו ושהילד עדיין לא יודע איזה גורל מצפה לו כוחות עליונים. יוצא למסע הוא יעמוד בפני קשיים רבים ואתגרים, ללמוד לשלוט נשמות שדים כדי להיות לוחם אמיץ להתכנס בקרב המכריע על היקום.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: