Blackwhite. "מבקש נקמה

2016/05/31
הגיבור Blackwhite."מבקש נקמה בילדות החליט לחיות לפי הכללים של החברה, נא לא להפריע, וכדי להיות אזרח שומר חוק של כל. וגם אל הכל לנקודה מסוימת הלך טוב - עסק מצליח, להתחתן עם בחורה יפה מחכה הבכור. כל זה הסתיים תוך שני. לא ידוע הרג את אשתו ואת העובר, ומשטרת הנבג האשימה אותו זה, ואפילו את הקבוצה הטובה ביותר של עורכי דין לא יכולה לשנות דבר. 10 שנות מאסר גרם לו פחד מאף אחד אחר לגמרי, נטול כל רגשות אנושיים, במיוחד. עכשיו הוא רוצה נקמה, נקמה ונקמה שוב. אבל לפני שנתחיל לפעול נגד אויביהם, צריך ללמוד קודם להרוג. והוא הולך לצוד עם סכין מטבח.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: