Birzzle

2012/07/06


Birzzle - משחק צבעוני עם משחק 3 ברציפות. להעביר את העופות באותו צבע, כך שהם נעלמו, ולקבל נקודות על זה. גרפיקה יפה, נשמע מעולה, שילובים במשחק - הוספת רק רגשות חיוביים במהלך המשחק.

וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
  • פורסם על ידי: อยากเล่น (אורח), 2013-01-21 16:01:34
    גלגול

    להציג את
  • הזן את מספר: