Fairytale Tracer

2017/02/26
הדמות הראשית תהיה אופי טוב, מסורבל מאוד מעניין לכודים בטעות בעולם ozhivshem של אגדות. פה יפהפייה הנרדמת אלדין ויצירות רבות אחרות של הרפתקנים רוויים לא רק, אלא גם מפגשים עם אישי Canonicity שבלעדיו אגדה טובה מאבדת כל המשמעות. יש Fairytale Tracer המכניקה הקלאסית של משחק שמזכיר את "השרברב" להשחתה, אבל כאן יש צורך לסלול כביש אל היציאה כך הנוסע שלנו יכול לאסוף את כל שלוש הנושא המיוחד. הסכום שלהם תלוי הזדמנויות נוספות לפיתוח העלילה.
משחק מצוין וטוב, גרפיקה יפה, ותכונות אחרות לעשות בעצם משהו בעיצוב קונבנציונאלי כדאי ובלתי נשכח.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: