Picross הישרדות

2016/12/02
עם Picross הישרדות - אוסף של תשבצים יפניים מאוחד סיפור אחד. הגיבור - החוקר, הנוסע, הרפתקן, הטייס האמיץ, מדענים, נדבן בחור מגניב פשוט, ובכל זאת הוא מאוד חסר מזל. הדמות דומה נטרפת עם חירש שריק כריש נכים. וכדי כזה מערך של כשרון הוא לא אבד מראש ואנו מאוד עבודה למען בריאותו לפתרון המוצלח של שרשרת של מזל רע. כל מיקום מיוצג על ידי מספר הפאזל של ברמות קושי שונים. רק על ידי פתירת כל אותם כראוי אתה יכול לקדם את העלילה, אם אפשר לקפוץ ממקום אחד למשנהו להיכשל. הרעיון יוצא דופן כמו גם אלה שאינם אוהבים מאוד של בידור כזה.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: