Mekorama

2016/05/25
הדמות הראשית נבחרה ממפעל רובוט מעיים העמוק ביותר הוא בחלל פתוח. להתלבש אפוד מגן מסוגנן הוא הולך בטיסה, אך עד מהרה את המנועים להתפוגג והוא נופל לתוך שטח ידוע ומאוד מסתורי. גראס, קרקעות, בתי אלמנטים "אורגניים" אחרים לשלב עם מנגנונים ואמצעים מתוחכמים. דמות תבקר 50 מקומות, עם קושי גובר בהדרגה כדי להגיע ליעד. הופעתו של אויבים, יותר מקומות עבודה ועוד יעשו מוח מתיחה טוב.
רעיון מעניין, גרפיקה ואנימציה מעולות, רמות מפורטות, חידות רבות ועוד עושה האפליקציה הזו חובה לכל חובבי פרויקטים באיכות גבוהה.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: