Maestria

2016/05/12
אירועים מתפתחים בעולם הקסום-המוזיקלי של איזון שבו השומרים להשגיח. אבל לאחרונה, היה משהו מוזר, וכל השטח של "להרגיז". חפץ שרביט סוג היורשת קבל מאפשר "לתקן", א-בחינה מסע. זה חייב לשחזר את הצליל הנכון ולהחזיר את מהלך החיים על המסלול.
תפקידנו בכל מיקום למקם את הדמות הראשית, כך גל הקול הגיע פעמונים בצבע בסדר הנכון. במשך זמן, מספרם יגדל ויהיו תכונות חדשות שמסבכות את התהליך. עין טובה תתמודד בקלות עם המשימה.
גרפיקה מעולה ועיצוב ברמה, במשחקים מקוריים להפוך את הפאזל כדי לעבור חובה לכל חובבי הז'אנר.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: