GANG TRAP DA

2016/05/07
ב -4 רמות במיקום כל נעות מצד אחד הגורמים הפליליים השונים האחרים. הם נבדלים, כלפי חוץ וכלפי באופי התנהגות במצב נתון. בדרכם באקראי להופיע פצצות אשר הם צריכים להתפוצץ, זה רק השודדים מסלול שכמעט עולה בקנה אחד עם הרצוי. לכן, אנחנו צריכים להשתמש במערכת פשוטה של ​​אובייקטים בזמן כדי להנחות אותם בדרך הנכונה. מדרגות, כלב נובח, קליפות בננה, מעיינת טרמפולינה ועזרה אחרת כדי להעביר את היעד למיקום הרצוי. עם זרימה גדולה זקוקה טובה "soobrazhalka" כדי לא להחמיץ את כל העבריינים. עם כל שלב להעביר את המורכבות תגדלנה, אשר תדרושנה משחקים ממוקדים יותר יחס רציני למה שקורה.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: