Lightomania

2016/04/25
הגיבורים העיקריים הם שתי מפלצות פרוותי, גנבים שהן מאוד מאוד כמו חשמל לקלוט אור. בגלל העדפות הטעם האלה, מנורות ליבון רגילות בשבילם עכשיו מעדן מעדנייה. אבל ההתקדמות אינה עומדת עדיין בעיר הם הופכים להיות פחות וחוץ מזה לצוד אותם קשור הסכנה להיתפס לדבר עבירה. זה היה צמד פלילי ללכת למסע דרך בפאתי הכפר, ביקור בחסות חשכה, מחסנים, בקתות ישנות, אסמים ואפילו שירותים כפריים.
משימתה של השחקן לסייע לזוג להגיע הגבוה תלוי "מנות" עבור מספר מסוים של קפיצות. סמי דמויות הן לא מאוד חזקות, אבל אם את כישוריהם לשלב את התוצאות עולות על כל הציפיות.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: