פריטי ה- foo

2016/02/20
הקטנה, פרוע גנב demonёnok סופגניות טעימות ופיזר אותם ברחבי השכונה. נציג אמיץ של שלטון החוק צריך למהר במרדף של עבריין, אבל לתפוס אותו ולהחזיר את הממתקים גנובים. אבל בנוסף עבר פלילי זה, נוכל לראות מגוון של מקרים ומצבים יהיה הסבר ויזואלי של יסודות מדעי המחשב. השחקנים יוכלו להתחיל מלמטה וליצור קוד יעברו על בהדרגה משימות מורכבות יותר. התהליך יפתח היגיון, את היכולת לארגן פעולות בעקביות להבחין ולהכיר דפוסים, כמו גם לשפר את כישוריהם יותר לשימוש פרודוקטיבי. בדיקה תציין את השגיאות כי ניתן להסיר בקלות לפעולה רגילה, להגדיר את היישום.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: