מטעני שלגו

2016/02/17
העבודה שאנחנו מעמיסים באתרים שונים במהלך פריקת חבילות, תיבות, קופסאות ועוד דברים מבוצעים נקודה מנקודה B בדרכים שונות. תפקידנו - במדויק ובזמן למיין המון במשאיות, וכו הצורך. אל תתבלבלו, נוכל לצבוע הקוד הוא רכב מלבוש זהה. אבל הם לא גומי, עמיתינו אינם תמיד להפיץ את הפריטים על המסוע ברצף נכון. במקרים כאלה, אתה צריך להעיף את "מיותר" בהתחלה והתקווה כי נהג יש זמן להזדרז לחזור התמוטטות מלאה. לאחר שסיים באותו שחקנים במקום ילך אחר זרימה צפופה יותר של מוצרים. בכל פעם אותם ידרשו יותר מקצועיות זריזות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: