iRIUM

2016/10/22
עלילת IRIUM מפתחת ביקום שבו יש מלחמה קשה הנגרמת על ידי הבדלים אידיאולוגיים בלתי מתפשרים. העולם נחלק לשני מחנות, וכמובן ננגן למי להשתמש במדים שלהם, סימנים, ותכונות אחרות של אור בגוונים של כחול. הגיבור - צעיר בוגר האקדמיה שמטרתו לקחת פיקוד על קבוצה קטנה של חיילים בקו החזית. עם ההגעה, הוא מייד יש את המוקד של אירועים, שבו הוא יצטרך לקבל החלטות קשות וחשובות מאוד החלטות.
כל מכניקה במשחקים רבה צד אחראי ללא ספק בגורל ואינו לטפס לתחומים אחרים. אפשר רק להבין את עשרות סמלים, סימניות, ועוד, הם אוהבים לדחוף את מפתחי המשחק.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: