X-Men

2012/06/18


X-Men - יציאה של המשחק בשנת 1992. בחר הדמות האהובה שלך בניהול היקום X-Men. וללכת להילחם רשע, ועל פי מיטב המסורת של המוסיקה הקלאסית בסוף ברמה שהיית מצפה מאבק עם אחד הבוסים של היקום X-Men. בחר אחד האהובים קלאסיים שלך X-Men תווים: קיקלופ, ענק, וולברין, סטורם, Nightcrawler, או Dazzler. לנצח על מאות הדרך שלה זקיפים ולהילחם נגד הרשעים סופר קלאסיים כמו Pyro, כתמים, Wendigo, נמרוד, המלכה הלבנה, Juggernaut, המיסטיקה לבין ריבונו של מגנטיות, מגנטו את עצמו!

וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: