זומבי Zombargedon

2012/06/13

Zombargedon זומבי - זומבים שתן מכל הצדדים, לאסוף כלי נשק שונים, עד כמה שאפשר לצבור combos להגדיל את רמת ... גלה את דמויות שונות וחלקים מהם, ניתן לבנות את הדמות שלך.וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: