JUMP אצבע בלאדי

2016/12/18
פצוע אך מצחיק האצבעות הכרותות יקפצו על טרמפולינה, וכך צריך לנסות להגיע לשיאים. על מנת להגדיל את הכוח הדרוש כדי לנחות במדויק על קצה האצבע, אחרת זה לא ייספרו והתוצאה של הקליע תצטרך לעשות ניסיון נוסף. אתה לא יכול להשתטח, עקומות או קרחות אלה רקמות. ובעוד רצוי לבצע בהתהפכות אוויר שונה להשגת הסכום המקסימאלי של נקודות. ביצוע מוצלח יככב הקופה, איסוף מספר מספיק שבו אתה יכול לפתוח סוגים חדשים של אצבעות. אז, לאורך זמן סביב ישתנה מיקום ועיטורים כי לא יאפשר את שחקניו כדי להגיע במהירות משועממות, למעשה, משחק מונוטוני.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: