Westy המערבית

2016/12/08
הגיבור הראשון העומדים לרשותנו בוודאי שריף עומד על המשמר של משפט וצדק בעיר הולדתו וסביבתה. האמת היא די המשחק אינו מגביל אותנו בפעילותינו ואתה יכול בבטחה ללכת לשדוד בנק על שטחה שתוטל עלינו. לב קלסי שלוש קובע את המספר המקסימאלי של להיטים באופיו ולכן תמיד צריך להיות הראשון לירות, גם אם הנבל עם אקדח המכסה אזרחי. המסלול שלנו יפעל ברחובות, המערות, המסבאות, והמקומות האחרים של הקנונית נזכרו למשמע שמו של המערב הפרוע. אנחנו לא צריכים לשכוח את הביצועים של משימות שונות עם הלוחות המקוריים. זה רק עומד - לבעוט בסוס. בלי זה, לא יכול להיות מועבר.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: