זמן 2 צלף: משימות

2016/11/26
עכשיו הדמות הראשית - בלש ניצוח חיסול הרעים בחלקים שונים של כדור הארץ. מ הקור והדיוק שלו תלוי ההצלחה של המשימה ואת חייו שלו. על העבודה שני סוגים של נשק אתה יכול לבחור שתעזור ליצור סט מאוזן לצילומים במרחקים שונים.
כל מיקום מחולק למספר שלבים, שכל אחד מהם משתנה עם משחק על ביחס לתנאים שסוכמו.
לא יורה רע למעשה נפגם ברצינות בשום אמצעי שליטה ידידותית. התאוצה מתנהגת כרצונו, ג'ויסטיק המכוון עושה כל זמן לבדוק את ההגדרות ולשנות את הרגישות, בעת הירי במרחקים קצרים וארוכים, אשר לחלוטין מונע מקבלים לפחות כמה הנאה במשחקים.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: