SteamCranks

2016/11/25
המשחק SteamCranks להתפתח בעולם steampunk שבו טכנולוגיות מיושנות לכאורה להציע לעם הזדמנות מדהימה. כאן הדמות הראשית - ותיקה של אחד מן המלחמות הרבות, נפגעה קשות על ידי המטען סמוך הקליע אותו. רופאים וטכנאים צריכים לשים "החדשות" עיני איבריו להחליף תותבות מכאניות כמה. על המשך השירות אינה יכולה להיחשב וחזר לעיר הולדתו, הוא הפך בלש פרטי ומוצלח למדי. הכול התנהל כשורה עד האינטואיציה שלו לא תבגוד בו, והוא לא היה מעורב בעסקים העכורים, עקב אשר אחד שעיר השאול תפס אותו ושאל מבוך ממולא מלכודות קטלניות. אבל הדמות לא מוותר ולצאת לדרך כדי למצוא את הדרך החוצה מן המקומות האפלים האלה.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
תגיות:
רטרו, steampunk, 2D,
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: