אוינק שמח

2016/10/27
הגיבורה הראשית של השלט שמח אוינק הוא חזיר מבוגר שגדל כל החזירים שלה והלכה חיים נהדרים, וחברים שהלכו-שם. בדידות, עצב, דיכאון ומלנכוליה הפכו לוויה הקבועה שלה, ואנחנו בתורו צריך להחזיר אותה במצב רוח וחשק טוב לחיים, שבלעדיה הוא יחיה זמן רב. קבלת לבם עדיפה "להשקיע" בפיתוח המערכת ושיפור. ילדים חדשים בחווה יהפכו חברים עבור שהמחתה ולשקע של קהות המונוטוניות של הקיום שלה. שכני מגוון הרחבה יספקו הזדמנויות חדשות ולפתוח את האופקים עבור כל פעולה נוספת. בקרוב הדמות חוזרת לחיים נורמלים, מלאים הימייה תהיה שוב שמש ומלא דאגות נעימות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: