Masky

2016/10/24
Masky לספר לנו על נשף מסכות שבו כל אורח לובש מסכה היא להצטרף ריקוד יוצא דופן פלטפורמה מאוד לא יציב. המכניקה של התהליך דומה מאזניים, שבו הדמות המקורית הוא משולשת-נדנדה בדמותו החיים של שיווי משקל (במגוון משקלות). כדי לפתח את הצורך העצמי לצרף בשרשרת משתתפים חדשים. הסתרת פניו, הם ובכך להביא מאפיינים מסוימים של המבנה כולו. כמה שימושי, אבל רוב רק מוסיף לבעיות במצב קשה כבר לשמור על איזון עדין.
התמונה המקורית ואת המשחק בבקשה כל משתעממים ומה לא סטנדרטי ולא רגיל, בשל הדומיננטי של אותו ופרויקטים חד-צדדיים.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: