Smile Inc.

2016/10/23
הדמויות הראשיות של המשחק Smile Inc. (והם רבים ומגוונים, הן בצורה ואיכות) היו במקום אחד מסיבה אחת פשוטה - הם חיפשו עבודה. לראיין אותם שובץ תאגיד גדול מאוד בצמיחה מהירה ולכן כל שמחו על האירוע הזה. זהו בדיוק השיחה הרגילה במתקן הוחלף על ידי מעבר המכשול שנוצר מספר אינסופי של מלכודות קטלניות. זריזות, את היכולת לעשות רול קדימה ואת הרצון להשיג מיקום גבוה ידחוף מועמדים כדי להגשים את החלום שלו. קפה להגדיל באופן זמני והבנת מנגנון הפעולה עוזרת לחשוב דרך המהלכים שלך מראש. והשלמת משימות תפתח הזדמנויות חדשות כדי לשנות את המלתחה של הדמויות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: