Snapimals: גלה בעלי חיים

2016/09/28
הגיבור הראשי של המשחק Snapimals: גילה בעלי חיים הוא נוסע וחוקר, כמו גם מאהב קנאי של חיות ברות ולאחסן אותו בצורתו המקורית. החוזר ממסע רב שנתית לפינות הרחוקות ביותר של העולם, הוא החליט להקים מוזיאון על רכס האיים איפה התמונות ייאספו תמונות של כל התושבים ידועים ובלתי ידועים של הטבע שמסביב. אנחנו משחקים את תפקיד העוזר והצלם שלו במקביל. כלומר, שחקנים יישלחו פוטושוט ולהביא אותו "שלל", אשר יוערך ב PSV ואז מוצע למכירה. הכסף יוקדש על הבנייה של מבנים שונים, הרחבת השטח של הבניין הראשי, כמו גם מימון עבור למשלחת הבאה לקצה הרחוק.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: