Fired Up

2016/09/23
Fired Up - משחק ארקייד כי יספר לנו על השריפה אמיץ לבד ברגל כדי להגיע למקום של אש. לפניו בניין רב קומות שחלונותיו משקיפים מודאג (וזה בלשון המעטה) הדיירים. לא מכונה או כלים מיוחדים הוא לא הרים, רק צינור עבה כי כהרף עין מצורף ברז. אבל הלחץ לסיים לקומות העליונות, הוא לא מספיק וזה זמן ליישם טקטיקות מקוריות. אנו לכוון את הסילון ולמטה כמו טיל נסקו, צובר גובה. חולף ביעף על פני מוקדים לא צריך להתעכב זמן רב, כדי לכבות או להציל את האיש הסתבך, וסיים ללכת לנקודה הבאה. לאורך הדרך אתה יכול לאסוף מטבעות, הם יספקו מספר מספיק של תכונות דמויות חדשות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
תגיות:
ישועה, 2D, קרב,
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: