בפרט

2016/09/05
25. 25 שנה ארוכה מאוד משעממת. 300 חודשים ואינספור זהה כשתי טיפות מים של ימים בילה בקירות צינוק חשוך ולח. רבע מאה בתא, שבו אפילו יש חלון קטנטן על פשע שלא ביצע. מישהו רע רצון שלח אותו כאן בלי שום תקווה של שחרור לגיטימי. ולבסוף, אחד השומרים הזדקן, הוא איבד בזהירות בזהירות שלו, כך שלא מרגישים את האובדן של מפתח היקר מהמנעול. בשעת הדמות הראשית הוא רק הזדמנות אחת והוא יבלה לשווא לא הולך. זה הכרחי כדי להשתחרר, כל עוד אף אחד לא העלה את האזעקה והחל לחסום מעברים, מהר מאוד להתגבר על השטחים העצומים ואת המסדרונות ארוכים של המתחם בכלא. מולו מחכה הבור, והבור, מלכודות בוגדניות ולהזעיק את השומרים.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: