Entite סינפסה ראנר

2016/05/18
אנחנו ננהל מסע חומר מסוים דרך הקוסמוס. הדרך שלה נעוצה ככל הנראה רק בנקודות מסוימות. לפי המסורת, את רמת הקושי תגדל בהדרגה. וזה יביא את הופעתה של מינים חדשים לאורך זמן ומעניק אובייקטים "אופי" כאשר עובר דרך המאפיינים השונים הללו, טובים או רעים. האצה, או להיפך, האש תפוצץ אם הם הססו, למבוי סתום לא צפוי, ונעלמו נתיבים וכן הלאה.
המשימה העיקרית - כדי לקבל מתחילתו ועד סופו, בעת ביקור נקודות אדומות לקלוט אותם. ואתה צריך זמן עבור כמות מוגבלת של זמן. גורמי שכבות, מסלולים שונים, במיוחד תנועה וביקוש יותר להצלחת הריכוז והקשב מקסימלית.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: