AOZ: זומבי הנוקם

2016/05/09
בעתיד הקרוב היה עוד zombiapokalipsis, אבל לא אחד מאותם שמתים במהלך הבנאדם הכי הקרב-ראוי, וכל תפוחי אדמת ספת האינפנטילית הם הישרדות סופר מגניבה. לא, הנה קצת שונה. אוכלוסייה ואנשים עכשיו מוכנות שאת המקצוע לשעבר חסרות משמעות לחלוטין, נדרשים ללכת בקביעות למשימות לחימה לטאטא תחומים המתים המהלכים צברו שם. הם נותנים ערכה בסיסית של כלי נשק ותחמושת, ואז הכל תלוי בהם. להיות מסוגל להשלים את המטרה ולחזור לתפקיד - טוב. לא? נו טוב. הפרמיה המתקבלת היא טובה יותר להתחיל את העסק בכוחות עצמם ולקנות כל מה שאתה צריך עבור התקפות נוספות "על הטבע".


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: