StarHunter

2016/05/02
מצפה להצלחה מסחרית עצומה של התרופה בשוק, ניסויים קליניים היו מאוד שטחיים ונמהרים. למעשה התברר כי לאורך זמן, התגובה בגוף האדם לקבל את תרופת פלא הפכה אותו לזומבי של סרט ישן, אשר הסיר מזמן אפילו בעולם. המגיפה אינה מוגבלת כוכב בודד, ועד מהרה שרפתה את כל השטח הידוע. הדמות הראשית תצטרך לקחת טיול על ספינת החלל שלו על סגר למשנו לאסוף על פני השטח של העולמים הפורחים פעם נגועה דגימות רקמה לחפש סרום מן המגפה של העידן החדש. רק אופי מסוגל להשלים את המשימה במהירות ולהישאר עם אותו בחיים.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
  • פורסם על ידי: Аноним (אורח), 2017-04-26 11:51:51
    גלגול
    Неплохая игра, но если можете взломать ее

    להציג את
  • הזן את מספר: