מוות בור

2016/04/09
אי שם בחלל היקום, אחד העולמות היה ממלכה אשר היה שליט חכם, הוגן ונדיב. העושר והשגשוג של המדינה עורר שכני קנאה וטינה ופעם אחת מהן באופן בוגדני תקפו את הארמון. המלך נהרג, היורש היחיד שלו, בשילוב, הדמות הראשית שלנו, כדי ההפגנה נזרק לבור ללא תחתית. אבל אם נס, או צירוף מקרים מזל עזר לתפוס אופי של אדן ולהפסיק נפילה חופשית בחשכה. עכשיו יש לו עוד דרך ארוכה עד העליון לצאת ולהשיב כסאו. הוא מציע מבחן בלתי נתפס, אויבים מסוכנים, הפתעות קטלניות, ועוד כי אופיו של זאק להתכונן לקרב עם הגזלן.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: