פעולת ציפור כועסת!

2016/03/29
הבוקר נפתח עם העובדה שאחד האדום התעורר ללא גינונים וביקש לחזור הכול כפי שהיה. הערב של היום האחרון בהלם, כואב לי הראש, ואינו מאמין במה שהעיניים רואות. כפר ציפור נהרס אחרי כל המהומה, והביצים מפוזרות בכל רחבי האי. וכל העדים לשאלה "מי הוא האשם על מה שקרה?" איכשהו מצביעים על הדמות הראשית. מה קרה ולמה? נושאים אלה צריכים להידחות למועד מאוחר יותר על ואל תחזרו צאצאים בקעו. דמות האדם חי לבדו, ולאחר מכן לעזור לו להגיע חבריו הנאמנים, יוצאת למסע בעקבות מאתמול שלו "הרפתקאות". במבצע הצלה במקביל יש צורך לחקור את מה שקרה, כדי לגלות מי הוא באמת המסית ולטהר את שמו.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: