אני אביר אמיץ

2016/03/23
יצוין מיד שהמוזיקה עושה חצי עבודה. איטי, משאלות של גירוי כוונון, ואל ביותר שלה, היא עושה סדרה של תמונות עוקבות בנרטיב הנוכחי של חיינו. אנו נעבור את אחד מהגיבורים, מיילדות ברגע המוות מזקנה. בבגרות, אבן הדרך שלו והכרעות גורליות שמח ועצב, וכל זה ילווה דליל, אך הערות מרווח על המסך. תקצירים קצרים אשר נכתוב את עצמו, כתיבת מכתבים ומבקש.
המשחק כולל גרפיקה יפה, תווי עיצוב מקוריים הם גם רקע שלוף ועוד מגוון של פרטים קטנים אחרים לעשות את זה לשקוע לתוך הנשמה של הפרויקט.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: