Rush Steam: רובוטים

2016/03/05
הגיבור של אחד הרובוטים אינספור המעורבים מפעל ענק. במעבדות של מפלצת יצירה ובדיקת טיפוס של היחידה, ואם הם הולכים בסדרה, מתיחה אל האופק ואלף חנות "עובדים" תמיד מוכנים להתחיל בייצור. אבל בסופו של חירום הכור מעמידה בסימן שאלה את קיומה של האזור כולו. ועכשיו גברי הברזל מצוידים חבילת רקטות יצטרכו לנסות להפוך את המידע, ציורים ופיתוח במרחק בטוח מן המוקד של פיצוץ קרוב. זמן קצר ואתה צריך למהר נאבקת עמל לא היו לשווא. אם אחד נכשל, השני יצליח. או בעולם הבא. אמצעי אחסון כפול יכול לעזור להגדיל את הסיכוי להצלחת השליחות.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: