Axe ב Face 2

2016/02/25
אבל הוא לא מצא מוות אמיץ בקרב, וכל שיכול להביס אותו מת לאחר פגישה עם הנשק האהוב. מאחר שלא רצה סניליות לטייל בעולם, שרכש רכס איים על "קרן פנסיה" ועסקה שם אז מה תמיד חלם. גינון. שהוא מוכן להפליא היטב ועד מהרה כל מאדמתה המכוסית חופה ססגונית ממגוון פרחים וצמחים. זה רק מלך אחר החליט לעשות לביתו כנקודת היערכות, ומכאן הגיע החיילים לרמוס כל השתילים, וכל המאמצים יבוזבזו. אז מה מחכה היכרותם עם זקן אדום האגדי שלו, כמו בומרנג, גרזן עף. בנוסף, אתה יכול לנצל את הכח של מילות קסם ורשעים צלויים בעזרת קסם הרסני.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: