צלב תנועה: אל נפגעת ע"י מכונית

2015/09/02
המשימה שלך היא פשוטה חזותית יותר מאשר אי פעם - לכביש המהיר. מהירות נפוצה כגון ואפילו בלי רמז של מעבר חצייה נורמלית עבור רבים, קילומטרים רבים בשני הכיוונים. קהל אוסף לאט וזה צריך לזרום דרך זה הרבה מכונית אספלט המלא, שבו רוב המנמיכים מאשר ללכת מהר. נועזים לסירוגין אמיץ ניהול צריך לתרגם אותם ללא פגע. מטחים ונעלי ספורט, רצים יעזרו לך בזה. בגישה של סכנה להפעיל באופן אוטומטי איטי מו ואתה יכול לנסות להתחמק ברגע האחרון של המוות הממשמש ובא. בד צמא דם, עף וכמה נשמות מזל תהפוך תמונה קבועה על המסך שלך.


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: