Ninja קפיצה

2015/03/18
יש יפן של ימי הביניים לא הרבה, לא בגלל שהנתיב ההיסטורי של התפתחות, ועכשיו אנו עומדים בפני מטרופולין לשאוף לשמיים הגבוהים פגודות שכבתיים,. Ninja שבט המלחמות היו כלי חשוב בידיים של בעלי השררה. בשל העובדה שרוב המטרות והיעדים מעדיף להתיישב על קרוב יותר לשמש, המרגלים החשאיים נאלצו להשתלט על המיומנות של נע על הגגות של בניינים. אבל גם לוחמים מהוללים ומנוסים
זה הלילה בסיכון של הפסקה ונפילה אל הקרקע.
לאחד מאלה הנינג'ה אתה צריך לשחק. למעשה משחק הוא טאפה סימולטור אחרת. אתה צריך זמן כדי לקפוץ על מנת שלא לפגוע ולא כל מכשולים למגע וספר הפסד. עצבים עונו, מסך שבור ויישום מרחוק על ידי כעס - הדפוס הרגיל לפרויקטים מסוג זה.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: