9 השחר RPG v.1.49

2013/02/07

9 שחר טק - RPG טוב, שבו אתה מצפה שהרפתקה מיסטית, אירועים מסתוריים, אויבים נוראים והרבה יותר, כדי לבדוק את כוחם ולהרוג את כולם.
המשחק הזה הוא שילוב של עיצוב וgeymleya הזמין במאפיה ניידת של מודרני ומסורתי.
גלו את האי Montelorne, אדמה מהיבשת, סודות מילוי מחכה לי מפלצות, סכנה בכל הזדמנות, והרפתקה שתתחיל בכפר קטן Agaria ...

גרסה: 1.49:

וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: