Snakedelia v.1.0.9

2012/11/24


Snakedelia - בגרסה המשעשעת והצבעונית הזה של המשחק "הנחש" הקלסי, הנחש מופיע המתחרה שלך. אתה צריך כמה שיותר מהר כדי לאכול כל מה שאתה מקבל בדרך אחרת לרסק המתחרה שלך. אל תשכחו להיזהר משיניו חדות.

גרסה 1.0.9:תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
  • פורסם על ידי: szar (אורח), 2014-01-31 18:48:35
    גלגול

    להציג את
  • הזן את מספר: