Augmentron AR

2012/05/31

לפני המשחק צריך לציין את המצלמה על המסך. באמצעות מגע אצבעותיו. אתה צריך להחליק בין אסטרואידים או להרוס אותם. בנוסף, אם אתה זז הוא מגיע לסוף של המסך, הוא יחזור למקומו המקורי.

הורדה:

וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
תגיות:
קוזמו, היורה,
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: