בריחת Starship

2016/11/14
כפי שכבר הוזכר, Starship הדמות הראשי בריחת בחור רגיל עובד כמכונאי על חללית ענקית. פיסה ישנה של צלחת דורשת טיפול יסודי וזהיר מאוד אליו. לכן, הדמות מבלה את רוב זמנה במסדרונות טכניים ובמקומות אחרים האורבים. יש זה, ומצא התאונה כפגיעת צינור הראש. בעודו מסומם, הספינה כבר עלתה ונתפסה על ידי קומנדו לא מזוהה. זרים אכזרי עם אף אחד, לא משנה אם יש לו נשק או לא. הוא צריך מפגין ניסים תושייה כישוריהם כדי להזיז את הספינה בחיפוש אחר מקום בטוח. זה יעזור לו עף רובוט מסוגל ווייד למקום שבו אנשים לא יכולים. כל טעות תגרום איתור מוות מיידי.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: