Mahluk

2016/05/28
המשחק יספר לנו על התרבות העתיקה כי קיימת זמן רב לפני הופעתו של כרוניקות היסטוריות. העולם היה מלא סכנות ושדים ומפלצות שוטטו בחופשיות על פני כדור הארץ. אחד השליטים השתמש קסם אפל כדי להשיג את המטרות שלהם, מה שהופך אותו כמעט אלמוות ומאוד אלימים. מי סתר אותו מחכה גורל נורא להישלח אל השאול, שם הם עונו ונרצחו. אבל אחד הצליח להימלט וכעת הוא נע בכיוון של מלך הטירה, כדי להתנקם בו על כל הסבל שלו. הוא כבר לא גבר, אבל האש בוערת עיניים בהירות להתבלט צללית שחורה כפחם שלו עטוי אביר שריון כבד. לא כל מכשולים וקשיים זה לא יעצרו בדרכה להיות, כדי להרוג את העבריין.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: