Stormblades

2016/05/19
Stormblades - סיפורה של הרפתקה בלתי נשכחת ומלאת סכנות קרבות, שבו הגיבור הוא אביר צעיר אמיץ לדרך לחקור את החורבות העתיקות. בעולם זה של חורבות הישנות אלה כולם יודעים, הם נותרו כעדות כוח וגדול של הגזע קיימים פעם נספו בלא שמץ לפני שנים רבות. קירות המבוך הזה מאוכלס על ידי מפלצות מפלצות אימים להרוג כל מי שמעז לפלוש. וזה קורה לעתים קרובות למדי - מי שרוצה להיקרא לוחם צריך ללכת כאן כדי להוכיח אומץ הלב והגבורה שלו. ועכשיו הגיע הזמן האופי שלנו להסתכן בתקווה לא רק להפגין את כישוריהם, אלא גם כדי למצוא תשובות לשאלות רבות על איפה הן תכונות סף.
וידאו:


תשומת לב! כל הקבצים ממוקמים באישור של כותבים או יישומים הנמצאים ברשות הציבור באינטרנט, אם חלק מהקבצים מפר את זכויותיך, אנא יידעו אותנו
הערות:
      להציג את
    • הזן את מספר: